Contact

Dyrektor Fundacji
Joanna Gogolińska
+48 608 334 695
Kontakt z mediami
Sylwia Razuwajew
+ 48 503 747 216
Koordynator Wydarzeń E(x)plory
Zuzanna Ziajko
+48 696 898 969
Koordynator Konkursu E(x)plory
Dorota Braziewicz
+48 728 804 557
Specjalista ds. administracji i finansów (urlop macierzyński)
Paulina Karpińska
Koordynatorka ds. Projektów i Wydarzeń E(x)plory
Agnieszka Duszyńska
+48 784 025 476