Nagrody

    I nagroda - stypendium naukowe w wysokości 10 000 zł
    Intel ISEF w USA
    Infomatrix w Rumunii