Wspiera rozwój projektów innowacyjnych poprzez doradztwo, management i mentoring. Menedżer ds. Rozwoju Biznesu i Strategii akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu (profil Centrum Innowacji), odpowiedzialny za wspieranie zarządu w podejmowaniu kluczowych decyzji, budowanie i rozwój strategii przedsiębiorstwa w obszarze doradczo-szkoleniowym, a także aktywne poszukiwanie nowych możliwości biznesowych i nisz rynkowych, w tym tworzenie koncepcji i budżetowanie projektów w ramach instrumentów wsparcia POIR, POPW, RPO, NCBiR, Interreg, MNiSW. Kieruje tworzeniem nowych produktów i usług w ramach spółki, wspiera budowę relacji z partnerami w obszarze Narodowego Systemu Innowacji, negocjowanie warunków i zawieranie umów z klientami oraz regularne organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach biznesowych i informacyjnych. Koordynator licznych projektów o charakterze strategicznym, prorozwojowym i proinnowacyjnym, w tym współautor programu merytorycznego oraz koncepcji ogólnopolskiego Programu Dobry Pomysł, mającego na celu wsparcie wynalazców i pomysłodawców innowacyjnych rozwiązań poprzez profesjonalne usługi doradcze i mentoringowe.