Aż 18 młodych naukowców weźmie udział w wakacyjnych stażach, organizowanych przez Fundację Zaawansowanych Technologii we współpracy w wiodącymi uczelniami i instytucjami naukowymi. Partnerem programu stażowego jest  Fundacja Centrum Innowacji FIRE.

To już piąta edycja Staży Badawczo-Rozwojowych E(x)plory, w ramach których młodzi naukowcy w wieku 13-20 lat poszerzają wiedzę, zdobywają nowe umiejętności oraz poznają nowe metody badawcze. – Staże to ważny element Programu E(x)plory, bo daje możliwość skorzystania  z profesjonalnego zaplecza laboratoryjnego oraz wsparcia merytorycznego specjalistów, co jest bardzo cenne dla młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją drogę naukową  - mówi Joanna Gogolińska, Dyrektor Fundacji Zaawansowanych Technologii.  – Cieszymy się, że instytucje naukowe są otwarte na taką współpracę.

Partnerem programu stażowego jest Fundacja Centrum Innowacji FIRE. - Skoro działanie na rzecz wspierania przedsiębiorczości, wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki są celami statutowymi Fundacji to idea wspierania rozwoju młodych ludzi poprzez staże łączy się z nimi w naturalny sposób - mówi Mikołaj Różycki, prezes zarządu Fundacji Centrum Innowacji FIRE. - Kto wie, może w ten sposób dołożymy malutką cegiełkę do czyjegoś biznesowego i naukowego sukcesu wykraczającego poza ramy Polski?

W lipcu swój staż rozpoczynają m.in. dwie licealistki z Poznania - Marta Orłowska z Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego chciałaby przeprowadzić pomiary i analizę wyników badań aktywności enzymów. Z kolei Zuzanna Jedlińska z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dostała się na staż do Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie planuje poszerzyć wiedzę w dziedzinie biologii komórki, genetyki, regulacji ekspresji genów oraz mechanizmów regulujących cykl komórkowy.

W tegoroczną edycję programu stażowego zaangażowały się wiodące uczelnie wyższe oraz instytucje naukowe z całej Polski. Pośród nich znalazły się Wydział Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Laboratorium Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, Laboratorium Ekspresji Genów Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Laboratorium Prototypowania Politechniki Świętokrzyskiej, Laboratorium Inżynierii Tkankowej WUM, Laboratorium Neurobiologii Molekularnej Uniwersytetu Warszawskiego , Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

W tej edycji do programu zgłosiło się 32 kandydatów spośród których Fundacja Zaawansowanych Technologii wybrała 18 najlepszych zgłoszeń. Staże trwają dwa tygodnie i odbywają się od lipca do września 2017 roku.

 

Oto lista osób zakwalifikowanych na staż w 2017 roku:

 

 1. Dominika Kwarta - Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej. Opiekun naukowy: dr Anna Poliwoda.
 2. Zuzanna Jedlińska - Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Opiekun naukowy: dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak.
 3. Marta Orłowska – Wydział Biologii UG, Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka. Opiekun naukowy: dr Grażyna Jerzemowska.
 4. Zofia Dziekan - Wydział Fizyki UW. Opiekun naukowy: dr Jacek Szczytko.
 5. Adrianna Wojtyna - Wydział Fizyki UW. Opiekun naukowy: dr Jacek Szczytko.
 6. Weronika Piątkowska - Laboratorium Neurobiologii Molekularnej UW. Opiekun naukowy: dr Tomasz Zajkowski.
 7. Szymon Gaca - Wydział Chemii UAM w Poznaniu. Opiekun naukowy: prof. dr hab. Maciej Kubicki.
 8. Michał Furmański - Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej. Opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Wójcik.
 9. Mateusz Zawileński – Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Laboratorium Ekspresji Genów. Opiekun naukowy: mgr Halina Pietrykowska.
 10. Paulina Maciurzyńska - Laboratorium Inżynierii Tkankowej WUM. Opiekun naukowy: dr Ilona Szabłowska-Gadomska.
 11. Albert Roethel - Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Laboratorium Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej. Opiekun naukowy: prof. Jacek Jaworski.
 12. Bartek Biesiadecki - Wydział farmacji UJ. Opiekun naukowy: Prof. UJ, dr hab. Jacek Sapa.
 13. Oliwia Krzemień - Wydział farmacji UJ. Opiekun naukowy: Prof. UJ, dr hab. Jacek Sapa.
 14. Anna Aldona Panecka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. Opiekun naukowy: dr hab. Adam Koniuszy.
 15. Filip Bukowski - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn. Opiekun naukowy: dr inż. Ewelina Sendek-Matysiak.
 16. Jakub Rymarz - Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Opiekun naukowy: prof. dr hab. Igor Konieczny.
 17. Ernest Dwojak - Laboratorium Prototypowania, PŚ. Opiekun naukowy: dr inż. Artur Szmidt.
 18. Ewa Kovalenko – Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej. Opiekun naukowy: dr Agata Surdacka.

Udostępnij ten artykuł: