Staże Badawczo-Rozwojowe

Udział w Stażach Badawczo-Rozwojowych E(x)plory daje możliwość rozwinięcia swojego projektu, ale także zdobycia nowych kompetencji oraz poszerzenia wiedzy. Staże odbywają się w wakacje, trwają zwykle dwa tygodnie. Uczestnik odbywa staż pod opieka mentora, który czuwa nad jego merytorycznym przebiegiem.

Specjalistyczne kształcenie młodzieży jest kluczowe dla rozwoju zainteresowań naukowych, dlatego organizujemy staże w działach badawczo-rozwojowych firm technologicznych oraz instytucjach naukowych. Dajemy w ten sposób możliwość korzystania z profesjonalnego zaplecza laboratoryjnego oraz wsparcia merytorycznego specjalistów i rozwijać prezentowane na konkursie projekty badawcze. Z doświadczenia wiemy, że świeże pomysły młodych wynalazców w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą przynoszą wspaniałe rezultaty.

Do tej pory zorganizowaliśmy staże m.in. na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i w Warszawie, w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, w Instytucie Immunologii na Uniwersytecie Warszawskim, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Instytucie Genetyki Człowieka PAN Poznań, Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Laboratorium Paleogenetyki i Genetyki Konserwatorskiej, itd.

Rekrutacja

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wypełnić ankietę przesłaną mailowo i odesłać ją na adres: staze@explory.pl, nazywając plik swoim nazwiskiem i imieniem. W przypadku niejasnych informacji zawartych w przesłanej ankiecie lub zbyt małej ilości informacji, Organizator może przesłać mailowo dodatkowe pytania. 

Zgłoszenia można wysyłać do 30 kwietnia 2018 r

Wyniki: 30 maja 2018 r. 

Czas trwania

Czas trwania staży jest różny, zależy od preferencji oraz dyspozycyjności stażysty i uprzejmości instytucji naukowej lub firmy. Może trwać tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, a czasami może być początkiem długofalowej współpracy. Wyniki rekrutacji zostaną przesłane mailowo, opublikowane na Facebooku oraz na stronie www.explory.pl.

Staże odbywają się w różnych terminach w zależności od statusu stażysty:

  • Gimnazjaliści, licealiści, uczniowie szkół technicznych: 1 lipca – 31 sierpnia 2018 r. 
  • Studenci: 1 lipca – 30 września 2018 r.

Pliki do pobrania