Nagrody

    E(x)plory 2012
    E(x)plory 2015
    Nagroda specjalna Akademii Morskiej w Gdyni