24-26 PAŹDZIERNIKA 2018, GDYNIA

GDYNIA E(X)PLORY WEEK 2018!

Krajowy Finał Konkursu Naukowego E(x)plory

Festiwal Nauki i Technologii E(x)plory

VII Kongres E(x)plory

SCROLL

Laureaci E(x)plory 

W ciągu czterech lat otrzymaliśmy 700 zgłoszeń do Konkursu Naukowego E(x)plory, spośród których w każdej edycji Jury Konkursu wybierało najciekawsze projekty naukowe młodzieży. Z dumą prezentujemy pomysły i wynalazki dotychczasowych Laureatów E(x)plory.

Zobacz laureatów
Jakub Jędrzejewski Michał Zwierz
Microwave Resonant Cavity Thruster (MRCT), silnik mikrofalowy
Jakub Szewczyk i Grzegorz Uriasz
PIOTR LAZAREK
Prototyp automatycznego pojazdu do prewencyjnej analizy stanu gleby na polach uprawnych
Michał Paszkowski
Pearfect – interpretowany język programowania na platformy Windows, Linux i macOS
Michał Zwierz
Kinga Woskowska
Oliwia Krzemień Bartosz Biesiadecki
Identyfikacja esterazy leukocytów w moczu, w celu wczesnego wykrycia zakażenia układu moczowego u dzieci i niemowląt
Aleksandra Bloch
Anna Lewandowska
Dominka Bakalarz
Igor Kaczmarczyk
Michał Ratajczak
Natalia Szczepańska
Podświadoma rehabilitacja płaskostopia z 'LogicSock' i 'YogaSock
Sara Berent
Wojciech Różowski
Jan Przybyłowicz
Wpływ heptahydratu siarczanu magnezu na produkcję egzopolisacharydów przez bakterie kwasu mlekowego
Joanna Jurek
Origami BioBandage - multipotencjalny bioimplant