Wspiera startupy i młodych naukowców w rozwoju, szczególnie w zakresie analizowania pomysłów biznesowych, tworzenia biznesplanów, strategii rozwojowych, wprowadzania nowych produktów na międzynarodowe rynki, realizacji działań eksportowych, budowania relacji biznesowo-handlowych, marketingu, komunikacji, czy pozyskiwania nowych funduszy (publicznych lub prywatnych). Doświadczenie zdobywał w najlepszych instytucjach otoczenia biznesu, takich jak Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni - jako szef działu projektów i komunikacji, oraz międzynarodowych korporacjach (Amazon.com, RE/MAX), w prywatnych firmach technologicznych, a także w międzynarodowej grupie mediowej Polska Press. Zrealizował wiele projektów o strategicznym znaczeniu gospodarczym, szczególnie w sferze tworzenia ekosystemu wspierania innowacji na Pomorzu (m.in. Pomorski Broker Eksportowy, rozbudowa PPNT Gdynia, utworzenie Parku Konstruktorów w Gdyni). Współtworzył firmy, które wielokrotnie odniosły sukcesy, m.in. IVONA Software (syntezator mowy uznany za najlepszy na świecie), Bioseco (pierwsze na świecie urządzenie do ratowania ptaków na lotniskach i farmach wiatrowych). Od kilkunastu lat wspiera najzdolniejsze młode talenty, organizując prestiżowy Konkurs Czerwonej Róży, dla najlepszych studentów i kół naukowych województwa pomorskiego, w którym do wygrania jest samochód osobowy i wartościowe stypendia. Jego podopieczni wygrywali prestiżowe konkursy biznesowe m.in. Intel Business Challenge, Gdyński Biznesplan, czy EUTOP50 w Parlamencie Europejskim.

https://www.linkedin.com/in/rybakmichal