Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego współpracuje z Fundacją Zaawansowanych Technologii. W dniach 5-6 października Instytut odwiedziła grupa stypendystów (9 osób). Młodzież miała okazję zapoznać się z tematyką badań prowadzonych w wybranych pracowniach: Prac. Neurobiologii Emocji, Prac. Pamięci Przestrzennej, Prac. Psychofizjologii, Prac. Wewnątrzkomórkowych Kanałów Jonowych, Prac. Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych, Prac. Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych orz Prac. Mikroskopii Elektronowej. Wszyscy uczestnicy z zadowoleniem podkreślali, że bardzo poszerzyli swoją wiedzę i wyrażają podziękowania za przygotowanie zajęć.

 

 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Edukacji Narodowej

Udostępnij ten artykuł: