Szkolne Festiwale Explory

Szkolny Festiwal Explory w każdej szkole w Polsce!

Szkolne Festiwale Explory to część Programu Explory, którego organizatorem jest Fundacja Zaawansowanych Technologii. W ramach Programu Fundacja udziela szkołom licencji, know-how i wsparcia przy realizacji Szkolnego Festiwalu Explory

Rozwijamy talenty uczniów! Zapraszamy szkoły do świata #STEAM. Talent-ujcie z Explory!

Marzy nam się świat, w którym każda placówka w Polsce zna Explory, nauczyciele pracują w metodyce #STEAM, a każdy młody człowiek ma szansę pracować nad swoimi pomysłami!

Dlatego stworzyliśmy Szkolne Festiwale Explory - nasz sposób, by wydarzenia pod banderą Explory dotarły do szkół średnich i podstawowych w całym kraju!
Dr Robert Pruszczyński
Koordynator Szkolnych Festiwali Explory

CZYM SĄ SZKOLNE FESTIWALE EXPLORY?

Szkolne Festiwale są jednodniowymi lub kilkudniowymi wydarzeniami, podczas których szkoły realizują festiwale nauki dla swoich uczniów. Fundacja uruchomiła i wspiera te działania od 2017 roku. Ważnym elementem festiwalu jest szkolny etap Konkursu Explory (prezentacje projektów badawczych i inżynieryjnych uczniów szkoły), a także wykłady, pokazy i warsztaty naukowe dla młodzieży. Celem festiwalu jest zachęcenie uczniów do realizacji własnych projektów w obszarze #STEAM i wyłonienie przynajmniej jednego projektu, który weźmie udział w Półfinale Konkursu Explory. Do inicjatywy zapraszamy szkoły średnie i podstawowe z całego kraju.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOLNEGO FESTIWALU EXPLORY

Szkolne Festiwale Explory oferują zestaw szkoleń i warsztatów z trzech podstawowych zakresów: praca z uczniem, realizowanie wysokojakościowych projektów oraz narzędzia internetowe i cyfrowe w edukacji. Corocznie realizowane są również webinaria (np. z zakresu własności intelektualnej) czy spotkania przybliżające naukowy bądź zawodowy rozwój uczestników konkursu.  

ILE SZKOLNCH FESTIWALI EXPLORY SIĘ DO TEJ PORY ODBYŁO?

Dotychczas odbyło się już ponad 100 stacjonarnych szkolnych festiwali w całej Polsce. Obecnie skalujemy nasze działania aby co najmniej taka liczba festiwali obywała się rokrocznie. Wprowadziliśmy też formułę festiwali międzyszkolnych, gdzie w jednej szkole uczestniczą uczniowie z tej i okolicznych szkół np. z danego miasta, czy powiatu. Jesteśmy otwarci na głos organizatorów, ich wkład i sugestie.

CO OFERUJEMY ORGANIZATOROM SZKOLNYCH FESTIWALI EXPLORY?

Naszym celem jest wsparcie szkół w organizacji festiwali naukowych wokół szkolnego etapu Konkursu Explory, a tym samym wsparcie uczniów realizujących własne projekty #STEAM, zachęcenie ich  do rozwijania swoich pasji naukowych i badawczych oraz popularyzacja nauki.

 

Szkolne Festiwale Explory to wydarzenia organizowane we współpracy z zespołem Explory, w ramach których szkoły otrzymują:

  • licencję Explory
  • bezpłatne materiały szkoleniowe
  • program wolontariatu kompetencyjnego dla uczniów
  • certyfikację Expory
  • przejrzysty sposób rejestracji i planowania pracy

JAK WYGLĄDA SZKOLNY FESTIWAL EXPLORY?

Szkolny Festiwal Explory obejmuje festiwal nauk i konkurs. Podczas konkursu uczniowie prezentują swoje projekty #STEAM a w części festiwalowej odbywają się wykłady i warsztaty popularyzacyjno-naukowe. Najlepsze projekty szkolnych talentów przechodzą do półfinału Konkursu Explory.

DLACZEGO WARTO SIĘ ZGŁOSIĆ i ZORGANIZOWAĆ SZKOLNY FESTIWAL EXPLORY?

Uczniowie podczas Szkolnego Festiwalu Explory:

rozwijają kreatywne myślenie wychodząc poza szkolne treści nauczania

- zdobywają doświadczenie w tworzeniu własnych projektów badawczych i wynalazków

- zdobywają doświadczenie w pracy metodą projektową

- rozwijają kompetencje miękkie, takie jak prezentacja swoich pomysłów, umiejętność dyskusji, pracy w grupie

- rozwijają umiejętności radzenia sobie z krytyką                

- zdobywają motywację do działania i rozwoju pomysłów

- mają możliwość skonfrontowania swoich pomysłów z ekspertami - co daje wiedzę o tym jak można dalej rozwijać projekt

-  korzystają z międzypokoleniowych grup wsparcia (starsi koledzy pomagają młodszym, absolwenci wchodzą w role jurorów)

- tworzą nowe interdyscyplinarne projekty - otwarta forma konkursu zachęca osoby z różnymi zainteresowaniami do łączenia sił i realizacji nowych projektów

- pracując nad projektem uczą się dostrzegać potrzeby i problemy innych oraz szukać rozwiązań

 

Dla szkoły Festiwal Explory to:

-  szansa na realizację ciekawego wydarzenia angażującego całą szkolną społeczność

- odkrywanie talentów uczniów

- promocja szkoły w regionie

- szansa na rozwijanie kontaktów i współpracy  z uczelniami, firmami i instytucjami lokalnymi oraz innymi szkołami

-  budowanie wizerunku szkoły wspierającej innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość

 

Szkolne Festiwale to także:

- łamanie stereotypów i pokazywanie, że młodzież ma ciekawe pomysły

- dowód, że nie trzeba mieć stopnia naukowego, by prowadzić badania i robić ciekawe rzeczy

- szansa na zaprezentowanie nieukończonych jeszcze projektów, bo liczy się pomysł!

ZGŁOŚ SZKOŁĘ DO SZKOLNYCH FESTIWALI EXPLORY
Wykonaj pierwszy krok. Czekamy na woje zgłoszenie. W pytaniu o typ uczestnictwa prosimy wybrać opcję „C"

dr Robert Pruszczyński

Koordynator Szkolnych Festiwali Explory

Skip to content