Udział w Stażach Badawczo-Rozwojowych E(x)plory daje możliwość rozwinięcia swojego projektu, ale także zdobycia nowych kompetencji oraz poszerzenia wiedzy. Staże odbywają się w wakacje, trwają zwykle dwa tygodnie. Młody Naukowiec odbywa staż pod opieka mentora, który czuwa nad merytorycznym przebiegiem stażu.

 

Aby wziąć udział w Stażach, należy wypełnić arkusz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.explory.pl, opisać w nim swoje zainteresowania naukowe, oczekiwania wobec stażu,  a także wskazać uczelnię, instytucję lub firmę, w której miałby się odbyć staż. Koszty pobytu na stażu (zakwaterowanie, wyżywienie i przejazd) ponosi stażysta, ale Program E(x)plory stara się o pozyskanie środków na ten cel i poinformuje o możliwościach refundacji kosztów stażu do końca czerwca br.

 

Więcej informacji znajduje się w następujących dokumentach:

Regulamin Staży Badawczo-Rozwojowych E(x)plory 2017

Arkusz zgłoszenia uczestnictwa w Stażach Badawczo-Rozwojowych E(x)plory 2017

 

 

Pełna lista osób zakwalifikowanych do Programu zostanie opublikowana na stronie www.explory.pl 3 lipca 2017 roku.

 

Partnerem Staży Badawczo-Rozwojowych E(x)plory 2017 jest Fundacja Centrum Innowacji FIRE.

Udostępnij ten artykuł: