SZKOLNE FESTIWALE EXPLORY

Szkolne Festiwale są jednodniowymi lub kilkudniowymi wydarzeniami, podczas których szkoły realizują festiwale nauki dla swoich uczniów. Fundacja wspiera te działania od 2017 roku. 

Na części wydarzeń w szkołach składają się szkolny etap Konkursu Explory (prezentacje projektów badawczych i inżynieryjnych uczniów szkoły), a także wykłady, pokazy i warsztaty naukowe dla młodzieży.  Celem festiwalu jest zachęcenie uczniów do realizacji własnych projektów badawczych i wyłonienie przynajmniej jednego projektu, który weźmie udział w Półfinale Konkursu Explory. Do inicjatywy zapraszane są szkoły z całej Polski, a wybrane z nich otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe.  

Szkolne Festiwale Explory oferują zestaw szkoleń i warsztatów z trzech podstawowych zakresów: praca z uczniem, realizowanie wysokojakościowych projektów oraz narzędzia internetowe i cyfrowe w edukacji. Corocznie realizowane są również webinaria (np. z zakresu własności intelektualnej) czy spotkania przybliżające naukowy bądź zawodowy rozwój uczestników konkursu.  

CZYM SĄ SZKOLNE FESTIWALE EXPLORY?

Szkolne Festiwale Explory to wydarzenia organizowane od 2017 r. przez szkoły w całym kraju we współpracy z zespołem Explory, w ramach których oferujemy:

  • licencję,
  • bezpłatne materiały szkoleniowe,
  • program wolontariatu kompetencyjnego dla uczniów,
  • certyfikację,
  • przejrzysty sposób rejestracji i planowania pracy.

Dotychczas odbyło się ponad 80 festiwali w całej Polsce. Obejmują one dwa etapy: festiwal nauk i konkurs. Zakładamy, że wydarzenia odbędą się stacjonarnie. Podczas Konkursu uczniowie prezentują swoje prace badawcze i wynalazki a w części festiwalowej odbywają się wykłady i warsztaty naukowe.  Najlepsze projekty szkolnych talentów przechodzą do regionalnego etapu Konkursu Explory.

Program Szkolne Festiwale Explory to część Programu Explory, którego organizatorem jest Fundacja Zaawansowanych Technologii. W ramach Programu Fundacja udziela szkołom wsparcia na realizację Szkolnego Festiwalu  Explory.

Celem programu jest wsparcie szkół w organizacji festiwali naukowych wokół szkolnego etapu Konkursu Explory, a tym samym wsparcie uczniów realizujących własne projekty badawcze, zachęcenie ich  do rozwijania swoich pasji naukowych i badawczych oraz popularyzacja nauki.

 

DLACZEGO WARTO DOŁĄCZYĆ DO PROGRAMU?

 

Uczniowie podczas Szkolnego Festiwalu Explory:

rozwijają kreatywne myślenie wychodząc poza szkolne treści nauczania

- zdobywają doświadczenie w tworzeniu własnych projektów badawczych i wynalazków

- zdobywają doświadczenie w pracy metodą projektową

- rozwijają kompetencje miękkie, takie jak prezentacja swoich pomysłów, umiejętność dyskusji, pracy w grupie

- rozwijają umiejętności radzenia sobie z krytyką

- zdobywają motywację do działania i rozwoju pomysłów

- mają możliwość skonfrontowania swoich pomysłów z ekspertami - co daje wiedzę o tym jak można dalej rozwijać projekt

-  korzystają z międzypokoleniowych grup wsparcia (starsi koledzy pomagają młodszym, absolwenci wchodzą w role jurorów)

- tworzą nowe interdyscyplinarne projekty - otwarta forma konkursu zachęca osoby z różnymi zainteresowaniami do łączenia sił i realizacji nowych projektów

- pracując nad projektem uczą się dostrzegać potrzeby i problemy innych oraz szukać rozwiązań

Dla szkoły Festiwal Explory to:

-  szansa na realizację ciekawego wydarzenia angażującego całą szkolną społeczność

- odkrywanie talentów uczniów

- promocja szkoły w regionie

- szansa na rozwijanie kontaktów i współpracy  z uczelniami, firmami i instytucjami lokalnymi oraz innymi szkołami

-  budowanie wizerunku szkoły wspierającej innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość

Szkolne Festiwale to także:

- łamanie stereotypów i pokazywanie, że młodzież ma ciekawe pomysły

- dowód, że nie trzeba mieć stopnia naukowego, by prowadzić badania i robić ciekawe rzeczy

- szansa na zaprezentowanie nieukończonych jeszcze projektów, bo liczy się pomysł!

ZGŁOŚ PLACÓWKĘ DO PROGRAMU SZKOLNYCH FESTIWALI(W pytaniu o „Typ uczestnictwa w Programie Szkolnych Festiwali Explory”, prosimy wybrać opcję „C")