PARTNERSTWA

Explory odkrywamy i wspieramy talenty wspólnie z biznesem i samorządami. Nasi partnerzy wspierają nasze działania finansowo, merytorycznie a także barterowo – w formie produktów i usług. Stawiamy na wieloletnie partnerstwa, wspólnie budowane i rozwijane. Ta międzysektorowa współpraca daje stabilność i pozwala na długofalowe planowanie działań dla talentów Explory. Cieszymy się, że nasi partnerzy mocno angażują się w działania Explory i wspólnie z nami rozwijają działania talentowe. 

Mecenat/ Partnerstwo strategiczne

Najszerszy zakres współpracy o charakterze ogólnopolskim, daje możliwość współtworzenia działań Explory i udziału merytorycznego oraz promocji we wszystkich działaniach Programu.

Partnerstwo

Możliwość udziału merytorycznego i promocyjnego w wybranym działaniu Programu (Konkurs Explory, Programy wsparcia dla talentów, Festiwale).

Partnerstwo regionalne

Dedykowane samorządom, które chcą wspierać talenty w swoim regionie oraz firmom, które działają i promują się lokalnie. Partnerstwo to pozwala na wsparcie talentów regionalnie, daje możliwość udziału merytorycznego i promocję lokalną i ogólnopolską związaną z wydarzeniem regionalnym.

ZAUFALI NAM

Mecenas Programu Explory od 2013 roku (wcześniej jako GRUPA LOTOS S.A).  Uczestniczy we wszystkich działaniach Programu Explory. Eksperci Mecenasa sa jurorami w Konkursie Explory i prowadzą wykłady podczas festiwali. Fundator nagród głównych w Konkursie Explory. Działa na rzecz popularyzacji talentów – uczestniczy w Plebiscycie Bilet na Finał, w którym internauci wybierają dodatkowy projekt do finału Konkursu Explory. Łączy z Explory działania innych programów społecznych, dzięki czemu uczestnicy festiwali Explory mogą spotkać wybitne talenty i gwiazdy sportu oraz dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Partner strategiczny Explory od 2013 roku. Gości najważniejsze doroczne wydarzenie Gdynia Explory Week, podczas którego odbywa się finał Konkursu Explory. Eksperci PPNT Gdynia uczestniczą w jury Konkursu Explory oraz prowadzą wykłady na festiwalach. Prezydent Gdyni jest fundatorem nagrody specjalnej w finale Konkursu Explory.

Partner strategiczny Explory od 2016 roku, szczególnie zaangażowany we wspieranie talentów biomedycznych. Eksperci Polpharmy oceniają projekty w finale Konkursu Explory oraz przyznają nagrodę specjalną Polpharmy dla najciekawszego projektu z dziedzin biomedycznych. Polpharma uczestniczy w festiwalach Explory, przygotowując stoiska warsztatowe z zakresu produkcji leków. 

 

Partnerzy regionalni Explory od 2014 roku. We Wrocławiu co roku odbywa się regionalny festiwal Explory, a eksperci WPT i Fundacji ProMathematica uczestniczą w obradach jury oraz prowadzą wykłady i warsztaty. Promotorzy talentów z województwa dolnośląskiego – angażują się w promocję Konkursu Explory w szkołach, przyznają nagrody regionalne oraz promują talenty na arenie regionalnej. 

 

Partner Programu Explory i Programu Grantowego od 2022 roku.
Aktywnie uczestniczy w wyborze nagrodzonych grantami projektów oraz przyznaje nagrody związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Partner logistyczny Explory od 2016 roku. Pomaga w transporcie materiałów i dokumentów na potrzeby wydarzeń Explory. Fundator Nagrody specjalnej podczas krajowego finału Konkursu Explory. 

 

Partner Explory od 2019 roku, zaangażowany w ochronę własności intelektualnej projektów zgłaszanych do Konkursu Explory. Eksperci Patpolu pomagają w zgłoszeniach patentowych oraz prowadzą szkolenia dla uczestników Konkursu. Fundator nagrody “Rzecznicy patentowi młodym wynalazcom” przyznawanej podczas krajowego finału Konkursu Explory. 

 

Partner Explory od 2016  Dzięki współpracy  z Presserwis możemy śledzić na bieżąco informacje o talentach oraz działaniach Explory w mediach. 

 
ANNA URBAN - MARCINKIEWICZ

Dyrektor ds. rozwoju

+ 48 789 266 610 a.marcinkiewicz@fzt.org.pl